Twente ziet kansen in de zon

Rijk en regio gaan samen de mogelijkheden verkennen van de opwek van zonne-energie langs (delen van) de A35. Afgelopen maandag is voor deze verkenning het bestuurlijke startschot gegeven. Uit een voorverkenning is gebleken dat een deel op en rond de A35 geschikt is voor zonne-energie. 

Komend jaar wordt samen met bedrijven en bewoners toegewerkt naar een haalbaar en betaalbaar ontwerp. Het project is onderdeel van het pilotprogramma ‘hernieuwbare energie op rijksgronden’, dat RWS samen met RVO en RVB uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doelstelling is om ervaring op te doen met het ter beschikking stellen van rijksgrond voor de opwek van hernieuwbare energie (zon en wind) om in een later stadium grootschaliger grond ter beschikking te stellen aan derden. Behalve de A35 zijn er ook pilotprojecten langs de A37, A16/A58, A6 en bij baggerdepot de Slufter. In 2020 volgen er meer projecten.