Marktconsultatie Zon langs de A7

Marktpartijen wordt gevraagd ideeen en suggesties te geven voor de realisatie van vier zonneparken langs de A7 in Noord Holland.

In het project Zon langs de A7  wordt op vier locaties gekeken naar de mogelijkheid een zonnepark te realiseren. Via biedboek.nl is aan de markt gevraagd om schriftelijk mee te denken en met suggesties en opmerkingen te komen. De marktconsultatie vindt, vanwege de corona-beperkingen, digitaal plaats. Marktpartijen kunnen zich uitspreken over onder andere de voorgestelde tenderstrategie.

Het is de bedoeling om in de tweede helft van 2020 een openbare inschrijving te starten voor de ontwikkeling van de zonneparken.

A7 zonnepark impressie