Energieopbrengsten Solar Highways naar omgeving

Het project Solar Highways waarbij ervaring werd opgedaan met in een geluidsscherm geïntegreerde zonnecellen is succesvol afgerond. Nu wordt gezocht naar een partij die de energieopbrengsten ten goede laat komen aan de directe omgeving van de A50.

Het project Solar Highways is een demonstratieproject van Rijkswaterstaat en TNO. Het innovatieve 400 meter lange zonnegeluidscherm met geïntegreerde bifaciale zonnecellen werd in februari 2019 officieel in gebruik genomen. Gedurende 18 maanden zijn o.a. verschillende vormen van beheer en onderhoud gemonitord, evenals de energieopbrengst. En wat blijkt? De energieopbrengst is gelijk aan de meest positieve verwachtingen. In 2019 heeft de installatie in totaal zo’n 203 MWh (megawattuur) opgewekt. Hiermee kunnen jaarlijks ongeveer 60 huishoudens van stroom worden voorzien. Het staat ook ongeveer gelijk aan 1 miljoen kilometer rijden met een elektrische auto, dan wel 14 kilometer snelweg verlichten. Het piekvermogen van de installatie bedraagt 248 kWp (kilowattpiek).

Openbare inschrijving groene stroom

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat de installatie in het geluidscherm van Rijkswaterstaat nu via een openbare biedprocedure in gebruik geven aan een partij die de energieopbrengsten ten goede laat komen aan de directe omgeving van de rijksweg A50. Gegadigden dienen hiervoor bij het Rijksvastgoedbedrijf een plan van aanpak in. Deze openbare inschrijving start op 1 september 2020. Meer informatie over de procedure staat op www.biedboek.nl.

Meer info

Meer info over Solar Highways is te vinden op https://solarhighways.eu