Leerervaringen uit het eerste jaar pilotprogramma

Eind 2018 is het pilotprogramma van start gegaan en in 2019 zijn de eerste projecten opgestart. Onderstaand de eerste en meest in het oog springende ervaringen uit het eerste jaar van het pilotprogramma.

  • Intensieve samenwerking tussen Rijk, regio en netbeheerder van belang.
  • Participatie verrijkt projecten en zorgt voor gedeeld beeld.
  • Financiële participatie is maatwerk en afhankelijk van gemeentelijk beleid.
  • Zonder enige voorbereiding geen hernieuwbare energie op rijksgrond.
  • Netaansluiting kan de doorlooptijd (gaan) bepalen, samenwerking met netbeheer essentieel.

Meer weten over de geleerde lessen? Lees dan het document: pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond - Eerste leerervaringen