Praat mee over opwekking zonne-energie langs de A6

Bermen benutten voor het opwekken van zonne-energie? In Flevoland wordt gekeken of dat bij de A6 tussen Almere Oostvaarders en de Ketelbrug mogelijk en gewenst is.

Digitaal meepraten

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen de komende maanden meedenken en meepraten over de plannen om langs de A6 en in de middenbermen zonnepanelen te plaatsen. Vanwege de corona maatregelen vindt alles vooralsnog digitaal plaats. Meer informatie over de mogelijkheden om mee te doen en over de achtergronden van het project, kun je vinden op de projectsite A6 Zon Lelystad Dronten.

Haalbaarheid

Het Rijk verkent samen met de provincie Flevoland, gemeenten Lelystad en Dronten en de netbeheerder de haalbaarheid van opwekking van zonne-energie langs de A6. Belangrijk onderdeel van de verkenning is de samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden. Er wordt gekeken naar onder andere de financiƫle haalbaarheid, de verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing, ecologie en de impact op het elektriciteitsnetwerk.

Van verkenning via planfase naar realisatie

De verkenning wordt naar verwachting in de zomer van 2021 afgerond, waarna betrokken partijen op basis van de uitkomsten besluiten of er een vervolg komt. Als dat het geval is, wordt de planfase gestart. Uiteindelijke bedoeling is dat de grond, eigendom van het Rijk, beschikbaar gesteld wordt aan een marktpartij die de realisatie en exploitatie van het zonneveld op zich neemt.

A6 Zon