Inlevermoment Concept-RES blijft ondanks Corona-virus staan op 1 juni

Terwijl de 30 regio’s toewerkten naar een gedragen en/of vastgestelde concept-RES, veranderde ook voor de regio’s de situatie behoorlijk door de invloed van het Corona-virus. Velen vroegen zich af of de inleverdatum zou worden uitgesteld, omdat bepaalde (bestuurlijke) processen nu anders ingevuld moesten worden dan gepland.

Het Nationaal Programma RES besloot de datum te handhaven en meldde daarover het volgende:  
De datum van 1 juni (inleveren concept-RES) en 1 maart 2021 (inleveren RES 1.0) staan niet op zichzelf. Er is een aantal factoren van afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de SDE-subsidie. Tegelijkertijd is de concept-RES een belangrijke en betekenisvolle stap. Dit plaatst ons voor een dilemma.
Aan de ene kant zullen door het uitstellen van bijeenkomsten niet alle regio’s de ‘gedragen en/of vastgestelde’ concept-RES in kunnen dienen voor 1 juni. Aan de andere kant is voor alle partijen - regio’s, gemeenten, departementen, netbeheerders, en vele andere betrokkenen - van belang dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naast de kwantitatieve en kwalitatieve doorrekening van het landelijke doel, ook kansen en belemmeringen in beeld kan brengen die breed spelen.
Die helpen óf om voor te sorteren op het oplossen van knelpunten en belemmeringen, óf om beeld te hebben bij wat nodig is om verder te werken aan de concept-RES naar RES 1.0.

Een oplossing met de kennis van nu

Vooralsnog blijft de datum van 1 juni staan. Niet alle regio’s zullen dan een gedragen of volwaardige concept-RES kunnen indienen. Deze regio’s wordt gevraagd een ‘voorlopige’ versie van de concept-RES in te sturen voor 1 juni a.s. waarbij ze aan geven welke besluitvormingstraject nog volgt. Bij vragen rond 1 juni over de status van de concept-RES’en, zal NP RES – wanneer aan de orde - helder communiceren dat een regio een versie stuurde zonder enige status.
Meer hierover is te vinden op de site van het Nationaal Programma RES