Hoe toets je 30 regionale plannen voor energietransitie? Het PBL presenteert een monitoringaanpak. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving analyseert in opdracht van het Rijk de Regionale Energie Strategieën. Daarvoor hebben zij een systematiek ontwikkeld.

Op dit moment zijn dertig energieregio’s bezig met het opstellen van hun concept Regionale Energie Strategie (RES). Volgens de huidige planning moeten zij 1 voor juni in hun RES duidelijk maken wat hun ambities zijn voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Tussen 1 juni en 1 augustus analyseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de dertig regionale plannen. In het rapport ‘Systematiek Monitor RES’ laat het planbureau zien hoe ze deze analyse uitvoeren. 

Niet alleen wordt gekeken naar de kwantiteit (de regio’s moeten gezamenlijk 35 terrawattuur hernieuwbare energie opwekken), ook wordt bijvoorbeeld gelet op ruimtegebruik: hoe wordt rekening gehouden met bestaande functies en waardering van ruimte en toekomstige ruimtelijke opgaven?

Meer info over de “systematiek Monitor RES” en het rapport is te vinden op de site van PBL