Regio Zeeland presenteert als eerste de Regionale Energie Strategie

Terwijl de deadline van 1 juni voor het opleveren van de concept-RES voor 30 regio’s nadert, presenteert de regio Zeeland op 10 maart haar Regionale Energie Strategie. Het is zeker geen eindpunt voor de regio. Direct wordt doorgewerkt aan de verdere uitwerking en bestuurlijke verankering.

De volgende stap is de vaststelling van de RES 1.0 door alle 13 Zeeuwse Gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Als dit is gedaan, gaat deze naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Dan wordt ook de landelijke optelsom van alle regionale energiestrategieën gemaakt en berekend of hiermee de doelen uit het Klimaatakkoord bereikt worden. Wat volgt is een uitvoeringsplan met daarin een gedetailleerde kijk op welke maatregelen in welke volgorde uitgevoerd gaan worden.

Meer hierover is te vinden op de site van Het Zeeuws Energieakkoord