EnergieWijzer: Grip op de Energietransitie

Bijna elke organisatie of project heeft de ambitie om een bijdrage aan de energietransitie te leveren. Deze ambitie vertalen naar een concrete uitvoeringsagenda is een complexe opgave. De EnergieWijzer helpt grip te krijgen op de route naar realisatie zodat voortvarend werk gemaakt kan worden van de energietransitie. De EnergieWijzer is bedoeld voor professionals van Rijkswaterstaat (RWS) en partners die werken aan de energietransitie. Voorbeelden zijn: het Rijk, provincies, gemeenten, RES'en, maar ook waterschappen en netbeheerders.  

RWS beoogt met deze aanpak efficiënter en met kansrijke projecten aan de slag te gaan. Alhoewel RWS de initiatiefnemer van de EnergieWijzer is, is het beoogde gebruik niet exclusief voor RWS. 

De EnergieWijzer vormt een verdieping op het thema Energie uit de Omgevingswijzer; een instrument dat de GWW-sector helpt om duurzaamheid in projecten te borgen.

De bijbehorende leidraad geeft de toepassing van de EnergieWijzer weer.