Pilotprogramma Hernieuwbare energie stelt 'Leerervaringen 2020' beschikbaar

Nederland werkt gestaag aan de overgang naar duurzame energie.  Het belangrijkste doel van het pilotprogramma is om via 10 pilotprojecten met een verschillende scope en omvang, kennis en ervaring op te doen met het inzetten van rijksgrond. De opgedane leerervaringen van de afgelopen twee jaar zijn gebundeld in het document ‘Leerervaringen 2020’. Hierin worden de  ‘geleerde lessen’ toegelicht op het gebied van projectaanpak, samenwerking tussen diverse overheden en borging van proces- en financiële participatie. Daarnaast zoomt het leerdocument nader in op een aantal inhoudelijke thema’s. De leerervaringen uit het pilotprogramma zijn bedoeld voor iedereen die direct of indirect werkt aan energieprojecten op rijksgrond en geïnteresseerden in de energietransitie.

Basis voor Programma OER

De opgedane kennis en ervaringen worden direct toegepast bij het vervolg van de pilotprojecten. Daarnaast vormen ze de basis voor de bredere inzet van rijksgrond voor de energietransitie via het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), dat door EZK is opgezet. In het programma OER werkt het Rijk nauw samen met een groot deel van de 30 RES-regio’s.