Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

De eerste besluiten in de kabinetsformatie moeten gaan over een aantal cruciale keuzes in het klimaatbeleid.  Uitbreiding van de infrastructuur voor elektriciteit en waterstof is van fundamenteel belang om onze klimaatdoelen te realiseren. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatoverleg pleit ervoor om al in het begin van de formatie hierover een besluit te nemen, zodat betrokken bedrijven en maatschappelijke instellingen al tijdens de formatie aan de slag kunnen.