Aandragen RWS-locaties voor opname in Programma Energie op Rijksvastgoed kan nog tot 20 december a.s.

Het Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) is in 2020 gestart door het ministerie van Economische Zaken (EZK).   In dit programma stellen diverse rijksonderdelen, zo ook Rijkswaterstaat (RWS) hun gronden en wateren beschikbaar aan ontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten. Daarmee ondersteunt het Rijk, de opgave vanuit de regionale energiestrategieën (RES'en). 

Het ministerie van EZK heeft alle RES-regio's eind oktober jl. een brief gestuurd, waarin zij worden uitgenodigd om vóór maandag 20 december a.s  hun interesse in locaties op Rijksareaal, waaronder die van RWS, kenbaar te maken. Heeft de RES- waar u bij betrokken bent, dit nog niet gedaan, maar is er wel belangstelling om een RWS- (of andere rijks-) locatie voor opname in OER aan te dragen? Dan vindt u hier op hoofdlijnen informatie over hoe u dat kunt doen.