Verkenning A6 zon Lelystad Dronten Eindrapport verkenningsfase en start planfase

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het project Verkenning A6 zon Lelystad Dronten. De verkenning richtte zich het afgelopen jaar op de mogelijkheden van zonne-energie langs de A6 van knooppunt 8 (Almere-Oostvaarders) tot aan de Ketelbrug. Dit hebben wij samen met u als omwonende, omgevingspartij of belanghebbende gedaan.


Eindrapport verkenningsfase


In onze laatste nieuwsbrief schreven we over het akkoord dat de stuurgroep heeft gegeven op de resultaten van de verkenning. Wij zijn daarna aan de slag gegaan met het afmaken van het eindrapport. Dit rapport beschrijft het gehele proces en het resultaat van de verkenningsfase, inclusief de bouwstenen van het synthesemodel. Dit rapport is recent akkoord bevonden door de stuurgroep.  We delen het graag met u via deze link. We zijn trots op dit resultaat! 


Planfase – een doorkijkje


Met het akkoord van de stuurgroep op onze resultaten en het opleveren van het eindrapport hebben we de verkenningsfase afgesloten en zijn we gestart met de volgende fase. In deze planfase onderzoeken we hoe het model planologisch goed geborgd moet worden. Hierbij komen ook onderwerpen als ecologie, samenloop wegverbreding A6 Almere Oostvaarders-Lelystad en dijkversterking IJsselmeerdijk, netaansluiting en financiële participatie aan de orde. Ook tijdens deze fase gaan we graag weer met u in gesprek. Via de website en nieuwsbrieven houden wij u hiervan op de hoogte.