Mobiliteitshubs langs de A6: een oplossing voor netcongestie?

Rijksgrond langs snelwegen, op baggerdepots en bij Sluizencomplexen bieden vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken via zonne- en windparken. Tegelijkertijd is het huidige Nederlandse elektriciteitsnet (bijna) vol. Dat heet netcongestie. Hierdoor is het een uitdaging om nieuwe zonne- en windparken aan te leggen. De extra zonnestroom van deze parken moet immers wel via het elektriciteitsnet getransporteerd kunnen worden om er profijt van te hebben. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Realisatie ervan duurt vaak jaren.   

Onderzoek

In het pilotprogramma Hernieuwbare Energie kijken we samen met de regionale netbeheerders naar slimme oplossingen die we kunnen toepassen om projecten toch te kunnen aansluiten. Zo hebben we samen met Qirion Energy Consulting onderzocht hoe mobiliteitshubs (plekken waar veel elektrische auto’s hun accu’s laden) extra ruimte voor zonne-opwek kunnen creëren die weer gebruikt kunnen worden bij de A6 tussen de verzorgingsplaatsen Hajé De Lepelaar/Aalscholver en afslag 10 (Lelystad).

Bij de uitwerking van de ideeën zijn belangrijke stakeholders als de gemeente Lelystad, Lelystad Airport Businesspark en Hajé hotel-restaurants de Lepelaar/Aalscholver betrokken.

Conclusies

  • Mobiliteitshubs maken het in bepaalde omstandigheden mogelijk om zonneparken aan te sluiten ondanks netcongestie. Deze hubs dragen bij aan het verduurzamen van de mobiliteit en zorgen voor een leefbaardere stad.
  • Mobiliteitshubs kunnen op meerdere plaatsen in ons land een rol spelen als onderdeel van bredere oplossingen om opgewekte energie lokaal te gebruiken.
  • Voor een succesvolle ontwikkeling zijn een integrale ruimtelijke aanpak en brede samenwerking cruciaal. 

Lees hier het volledige onderzoek.