pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond: Eerste leerervaringen

Eind 2018 is het pilotprogramma van start gegaan en in 2019 zijn de eerste projecten opgestart. In dit document de eerste en meest in het oog springende ervaringen uit het eerste jaar van het pilotprogramma.