Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf draagt via de openbare inschrijvingsprocedure zorg voor een marktconform, openbaar en transparant proces voor de gronduitgifte voor de pilotprojecten. Daarbij is het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de gunning van het gebruiksrecht en het sluiten van privaatrechtelijke contracten.