Programma

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond.

In het programma onderzoekt en leert het Rijk hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie.

Het Rijk wil met de opgedane ervaring en de geleerde lessen rijksgrond (waar mogelijk) grootschalig inzetten voor het opwekken van zonne- en windenergie.

In verschillende projecten die onderdeel uitmaken van het pilotprogramma worden rijksgronden via een openbare inschrijving aan (markt)partijen in gebruik gegeven om daar hernieuwbare energie op te wekken. Ieder project heeft zijn eigen specifieke kenmerken, waardoor brede ervaring wordt opgedaan.

Het pilotprogramma heeft een looptijd van 5 jaar (2019-2023) en heeft als beoogde resultaten dat:

  1. In 2023 tien projecten op grond van Rijkswaterstaat aan de markt zijn aangeboden, waarbij in de voorbereiding nauw is samengewerkt met de decentrale overheden;
  2. De geleerde lessen opgenomen zijn in de handreiking ‘Hernieuwbare energie op rijksgronden’.

Samenwerking

Voor de invulling van het pilotprogramma is een team samengesteld bestaand uit medewerkers van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Genoemde partijen leveren de expertise en ervaring die nodig is om de programmadoelstellingen te bereiken. Ook de verschillende projecten in het land die vallen onder het pilotprogramma worden bemenst door specialisten van de betrokken organisaties.

Projecten doorlopen verschillende fases binnen het pilotprogramma. In de verschillende fases zijn één of meer van de uitvoeringsorganisaties betrokken. Op de pagina fasering leest u meer over het traject dat de projecten doorlopen.