Exploitatie

In de exploitatiefase geeft de ontwikkelaar die het betreffende areaal in gebruik heeft gekregen invulling aan het opwekken van hernieuwbare energie.

Momenteel is er nog geen project in de exploitatiefase aanbeland. Daarom heeft het pilotprogramma hier nog geen informatie over.

Terug naar realisatiefase