Planvorming

In de planvormingsfase ligt de focus op het definitief maken van het ontwerp en het voorbereiden van de vergunningaanvraag, eventueel het aanvragen van vergunningen en het afronden van de voorbereiding van de openbare inschrijving.

Doel

Het doel van de planvormingsfase is een definitieve uitgiftestrategie. Aan het einde van de planvormingsfase zijn alleĀ  stukken voor de openbare inschrijving gereed. Bij projecten die ver voorbereid worden, betekent dit dat ook zicht is op de vergunning en in sommige gevallen ook de aanvraag van de netaansluiting is gedaan.

Activiteiten

De activiteiten in deze fase kunnen bestaan uit:

  • Uitvoeren van een milieueffectrapportage (indien nodig)
  • Voorbereiden van de vergunningaanvraag
  • Opstellen overeenkomst met betrekking tot de gronduitgifte
  • Uitwerken van de uitgiftestrategie, waaronder: selectie en gunningscriteria
  • Opstellen van alle documenten voor de openbare inschrijving (het biedboek en bijlagen)

Naar realisatiefase

Terug naar verkenningsfase