Realisatie

In de realisatiefase vindt de openbare inschrijvingsprocedure plaats en wordt een ontwikkelaar geselecteerd die het energieproject verder kan ontwikkelen.

Doel

Het doel van de realisatiefase is de gronduitgifte.

Activiteiten

De activiteiten in deze fase kunnen bestaan uit:

  • Doorlopen openbare inschrijvingsprocedure
  • Beoordelen van de ingekomen biedingen en gunning
  • Sluiten van de overeenkomst met de ontwikkelaar

Naar exploitatiefase

Terug naar planvormingsfase