Verkenning

In de verkenningsfase ligt de focus op het door Rijk en decentrale overheden verkennen van het energieproject om de ontwikkeling definitief mogelijk te maken.

Doel

In de verkenningsfase wordt toegewerkt naar (bestuurlijke) overeenstemming tussen de Rijksoverheid en decentrale overheden over de verdere voorbereiding van het project. De afspraken, inclusief een uitgewerkte voorkeursvariant voor opwekking van hernieuwbare energie, kunnen worden vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst tussen Rijk en decentrale overheden.

Activiteiten

De activiteiten in deze fase kunnen bestaan uit:

  • Opstellen van een projectaanpak. Onderdeel daarvan is een inventarisatie van de doelstellingen, prioriteiten, randvoorwaarden en de risico‚Äôs
  • Opstellen van de kaders voor een ontwerp voor landschappelijke inpassing
  • Opstellen van de randvoorwaarden vanuit Rijkswaterstaat voor gebruik van de grond op het gebied van veiligheid, doorstroming en beheer
  • Opstellen en doorrekenen van de businesscase
  • Inventariseren wensen ten aanzien van participatie
  • Voorbereiden van vergunningaanvragen
  • Voorbereiden van de strategie met betrekking tot de openbare inschrijving
  • Realiseren gezamenlijk politiek-bestuurlijk en lokaal gedragen beeld
  • Uitwerken van de netaansluiting

Naar planvormingsfase

Terug naar voorverkenningsfase