Projecten

Centrale en decentrale overheden werken op 10 locaties samen om rijksgrond beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonne- en/of windenergie. Klik op onderstaande links voor meer info over ieder project.

Op een aantal kansrijke locaties worden de mogelijkheden onderzocht en wordt samen met decentrale overheden gekeken naar de wenselijkheid van opwekking van zonne- of windenergie op de betreffende locatie. Zo wordt, indien mogelijk, toegewerkt naar het aan de markt aanbieden van de betreffende locatie. Wanneer een locatie op een moment om wat voor reden ongeschikt of ongewenst blijkt te zijn, wordt deze vervangen door een nieuwe kansrijke locatie.

Gedurende de looptijd van het programma worden in totaal 10 projecten aan (markt)partijen in gebruik gegeven voor de opwek van hernieuwbare energie. In 2019 zijn de eerste projecten gestart. Daarna zijn geleidelijk nieuwe projecten toegevoegd. Nieuwe projecten profiteren direct van de opgedane leerervaringen uit de eerste projecten.