Drentse Zonneroute A37

Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Het traject heeft een potentie van circa 140 megawatt, wat overeenkomt met stroom voor maximaal  35.000 huishoudens.

Samen bijdragen aan klimaatambities

In dit project werken Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente Emmen en netbeheerder Enexis samen. Dit icoonproject biedt de kans om gezamenlijk invulling te geven aan regionale- en nationale klimaatambities om zodoende gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Van routeontwerp naar esthetisch programma van eisen

In 2017 is door Rijkswaterstaat opdracht gegeven aan drie onderzoeksbureaus om een haalbaar routeontwerp te maken voor zonne-energie langs de A37. Op basis van de bevindingen is het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld. Het Esthetisch Programma van Eisen schept het kader voor een technisch realiseerbare, beheersbare, (verkeers)veilige én aantrekkelijke, innovatieve zonneroute.

Waar staan we nu?

De verkenningsfase is in december 2019 afgerond. In de planfase zal het betrekken van de omgeving worden voortgezet. Daarbij worden mogelijke ecologische effecten in beeld gebracht. De gemeenten gaan verder met de vertaling van het Esthetisch Programma van Eisen naar eisen voor hun beeldkwaliteitsplan. Met netwerkbeheerders wordt gezocht naar mogelijkheden om de opgewekte energie te kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.