A58-A16 Zon en Wind

Het project ‘A58-A16’ verkent de mogelijke potentie van zon- en windenergie langs de A58, tussen Breda en Eindhoven, en A16, tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens.

In de verkenningsfase is onderzoek gedaan naar de kansen op rijksgrond. Het onderzoek heeft geleid tot een lijst van 26 interessante locaties. Twintig locaties bleken rijp voor indicatieve businesscases. De meest kansrijke locaties liggen in de zone Hogesnelheidslijn en A16. Ook zijn er kleinschaliger mogelijkheden in en rond snelwegaansluitingen en -knooppunten bij Tilburg, Eindhoven en Son en Breugel.

In de planfase wordt samen met gebiedspartners gekeken naar het vervolg. Gefaseerd wordt er gekeken op welke locaties het meeste draagvlak is. Beoogd resultaat is om op termijn een aantal ingebruikgevingen aan de markt via biedboek.nl aan te bieden.
De locaties hebben een potentie van 90 megawatt, wat duurzame stroom kan leveren voor ongeveer 22.500 huishoudens.

Samenwerking

In dit project werken Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, diverse gemeenten, de Metropoolregio Eindhoven en netbeheerder Enexis samen.