A6 Zon

Het project A6-Zon Lelystad-Dronten verkent de mogelijke potentie van zonne-energie langs de A6, van knooppunt 8 tot aan de Ketelbrug. De A6 kenmerkt zich door een ruime opzet en een breed wegbeeld. De middenberm is op sommige stukken tot 90 meter breed. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor zonnevelden in midden- en zijbermen en knooppunten, over een lengte van ruim 30 kilometer.

Overheden en netbeheerder werken samen

In dit project werken Rijkswaterstaat, RVO, RVB, provincie Flevoland, gemeente Lelystad, gemeente Dronten en netbeheerder Liander samen. Ieder levert vanuit zijn eigen rol de nodige expertise.

Participatietraject gestart

Tijdens de verkenning wordt aandacht besteed aan het zogenaamde participatief ontwerpen. Omwonenden, omgevingspartijen en andere belanghebbenden worden uitgenodigd hun ideeën, wensen, risico’s en kansen mee te geven. Tot aan de zomer 2021 wordt er een aantal online bijeenkomsten georganiseerd. Vanwege de coronapandemie zal dit digitaal plaatsvinden. Hiervoor is een digitaal projectplatform ingericht. Op deze website staat informatie over de verkenning en kunt u de komende tijd uw ideeën, wensen en vragen kwijt. Op een aantal momenten zullen we via dit platform ook interactieve, digitale bijeenkomsten organiseren. Meer hierover en hoe u zicht kunt aanmelden vindt u op de website.
 

Medio 2021 afronding verkenning

De partijen gaan onderzoeken hoe de gronden ingezet kunnen worden voor de opwek van duurzame energie en met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Er wordt onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid, de verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing, ecologie en de impact op het elektriciteitsnetwerk. Ook participatie zal een belangrijke rol spelen.

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Het streven is om deze fase medio 2021 af te ronden met een overzicht van voorkeurslocaties. Daarna bepalen de partijen of het project geschikt is om naar de volgende fase te gaan: de planfase. Uiteindelijk is het de bedoeling de locaties aan de markt aan te bieden. Een te selecteren marktpartij verzorgt vervolgens de realisatie en exploitatie.

A6 Zon