A6 zon Lelystad Dronten

Het project A6 zon Lelystad Dronten verkent de mogelijke potentie van zonne-energie langs de A6, van knooppunt 8 tot aan de Ketelbrug. De A6 kenmerkt zich door een ruime opzet en een breed wegbeeld. De middenberm is op sommige stukken tot 90 meter breed. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor zonnevelden in midden- en zijbermen en knooppunten, over een lengte van ruim 30 kilometer.

Overheden en netbeheerder werken samen

In dit project werken Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Flevoland, gemeente Lelystad, gemeente Dronten en netbeheerder Liander samen. Ieder levert vanuit zijn eigen rol de nodige expertise.

Afronding verkennende fase

Onlangs zijn de resultaten van de verkenning met de stuurgroep* besproken. De stuurgroep is enthousiast over het doorlopen participatietraject en de uitkomst daarvan. De bouwstenen van het synthesemodel stonden centraal. Deze kunnen worden gezien als inrichtingsprincipes voor de opstelling en inpassing van zonnepanelen langs de A6 en vormen daarmee het fundament voor het synthesemodel. Op de website kun je de bouwstenen en een uitwerking daarvan voor delen van het traject teruglezen: Synthesemodel - A6 Lelystad Dronten. De stuurgroep heeft akkoord gegeven op deze bouwstenen.

Het gehele proces en het resultaat, inclusief de bouwstenen van het synthesemodel worden uitgewerkt in het eindrapport ‘Verkenning A6 zon Lelystad Dronten’. Dit rapport wordt verder afgemaakt en zal vervolgens, na akkoord van de stuurgroep, op onze website worden geplaatst.

Start planfase

Met deze ‘go’ van de stuurgroep op het resultaat van de verkenningsfase, starten wij een volgende fase, de zogenaamde planfase. De komende periode werken wij aan de verdere finetuning en afstemming van de uitwerking (op grond van de bouwstenen), zoals afgebeeld op de website. Daarnaast zullen wij o.a. nadere onderzoeken doen, mogelijkheden voor de netaansluiting verder uitwerken en de financiële participatie vormgeven. Ook in deze volgende fase wordt u gevraagd om mee te denken. Wij houden u op de hoogte van het vervolg via de website A6 Lelystad Dronten en nieuwsbrieven.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat na afronding van de planfase de locaties aan de markt aan te bieden. Een te selecteren marktpartij verzorgt vervolgens de realisatie en exploitatie.

* Aan de stuurgroep nemen deel: Ton van Amerongen (gemeente Dronten), Jop Fackeldey (Provincie Flevoland), Mark Jurjus (Liander), Jack Schoone (gemeente Lelystad), Tom Vereijken (Waterschap Zuiderzeeland) en Eric Diepstraten (Rijkswaterstaat)

A6 Zon