Drentse Zonneroute A37

Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Het traject heeft een potentie van circa 140 megawatt, wat overeenkomt met stroom voor maximaal 35.000 huishoudens.

Samen bijdragen aan klimaatambities

In dit project werken Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen en netbeheerder Enexis samen. Dit icoonproject biedt de kans om gezamenlijk invulling te geven aan regionale- en nationale klimaatambities om zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Van routeontwerp naar esthetisch programma van eisen

In 2017 is door Rijkswaterstaat aan drie onderzoeksbureaus opdrachtgegeven om een haalbaar routeontwerp te maken voor zonne-energie langs de A37. Op basis van de bevindingen is het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld. Het Esthetisch Programma van Eisen schept het kader voor een technisch realiseerbare, beheersbare, (verkeers)veilige én aantrekkelijke, innovatieve zonneroute.  

Om u een indicatie te geven van hoe een zonnepark in de bermen van de A37 eruit zou kunnen zien, is een visualisatie gemaakt. Vanaf verschillende plekken op en langs de A37 krijgt u een beeld hoe het eruit kan komen te zien. 

Waar staan we nu?

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) ligt ter inzage. Het PIP is een bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om de zonnepanelen langs de A37 te kunnen plaatsen. De samenwerkende partijen hebben voor een PIP gekozen, zodat niet elke gemeente langs de Drentse Zonneroute A37 zelf het bestemmingsplan hoeft aan te passen en tot een uniforme inpassing leidt voor de hele route. Op het PIP kunnen omwonenden en andere betrokkenen inspreken en reageren. Uiteindelijk wordt het definitieve PIP vastgesteld door Provinciale Staten

In augustus en september a.s. zijn er online inloopbijeenkomsten over het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de Drentse zonneroute A37 voor inwoners van de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Tijdens deze online inloopbijeenkomsten wordt de procedure toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van eventuele aanvullende vragen. De data zijn: 

Woensdag 18 Augustus:  Gemeente Hoogeveen

Maandag 30 augustus:  Gemeente Emmen

Woensdag 1 september: Gemeente Coevorden

Via deze link vindt u meer informatie over hoe u zich vooraf kunt aanmelden voor de online bijeenkomst in uw gemeente.