IJsseloog

IJsseloog is een baggerspeciedepot in het Ketelmeer, gelegen tussen oostelijk Flevoland en Noordoostpolder. In de Beleidsvisie Zon van de gemeente Dronten wordt deze locatie genoemd als kansrijk voor meervoudig ruimte gebruik. Ook het rijk ziet mogelijkheden om IJsseloog in te zetten voor het opwekken van duurzame energie en eventuele opslag. Daarom verkennen gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk (Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) samen de mogelijkheden voor de opwek en opslag van energie door zonnepanelen en onderzoeken we met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Zo moet de baggerfunctie behouden blijven, houden we rekening met ecologie, wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden van aansluiten op het elektriciteitsnetwerk. 

Verkenning

Het project bevindt zich in de verkenningsfase.  Afgelopen periode zijn de technische eisen opgehaald en is er natuuronderzoek gedaan. Momenteel werken wij aan de voorbereidingen voor een marktconsultatie. De openbare inschrijving zal te zijner tijd via het Biedboek plaatsvinden. 

Contact

Mocht u in de tussentijd vragen hebben of contact met ons willen, stuur dan een e-mail aan IJsseloog@energieoprijksgrond.nl.