IJsseloog

IJsseloog is een baggerspeciedepot in het Ketelmeer, gelegen tussen oostelijk Flevoland en Noordoostpolder. In de Beleidsvisie Zon van de gemeente Dronten wordt deze locatie genoemd als kansrijk voor meervoudig ruimte gebruik. Ook het rijk ziet mogelijkheden om IJsseloog in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. Daarom verkennen gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk (Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) samen de mogelijkheden voor de opwek en opslag van energie door zonnepanelen en onderzoeken we met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Zo moet de baggerfunctie behouden blijven, houden we rekening met ecologie, wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden van aansluiten op het elektriciteitsnetwerk. Wij vinden het belangrijk ook uw mening en ideeën te horen. Daarom is er ruimte om mee te denken voor u als omwonende en/of belanghebbende en houden we u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Verkenning

Het project bevindt zich in de verkenningsfase.  Afgelopen periode zijn de technische eisen opgehaald en is er natuuronderzoek gedaan. We werken nu aan de documenten die nodig zijn om te zijner tijd tot realisatie voor het opwekken van duurzame energie en eventuele opslag bij IJsseloog over te gaan. Wij gaan via openbare inschrijving over tot selectie van een marktpartij. Deze procedure zal naar verwachting voorjaar 2022 van start gaan.

Uw ideeën

Wij vinden het belangrijk om uw ideeën en wensen in de verkenning mee te nemen. Tijdens deze verkenning is dan ook ruimte voor ‘procesparticipatie’. Zodra via openbare inschrijving de marktpartij gekozen is kunnen wij u meer vertellen hoe u betrokken kunt worden bij de procesparticipatie en brengen we u op de hoogte van het vervolg. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of contact met ons willen, stuur dan een e-mail aan IJsseloog@energieoprijksgrond.nl.