IJsseloog

IJsseloog is een baggerspeciedepot in het Ketelmeer, gelegen tussen oostelijk Flevoland en Noordoostpolder. Dit kunstmatig aangelegde eiland is momenteel in gebruik voor de inname van baggerspecie. Het combineren van de inname van baggerspecie met het opwekken van zonne-energie wordt binnen het pilotprogramma verkend. Hierbij zullen we zowel het water, de omringende dijk als het land onderzoeken op de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

Rijk en regio samen aan de slag

Voor de verkenning op IJsseloog werken het Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat, de gemeente Dronten Provincie Flevoland en de netbeheerder samen. Participatie zal hierbij een rol spelen.

Verkenning aan de hand van verschillende onderzoeken

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Op dit moment worden er voorstellen geschreven voor onderzoek m.b.t. verschillende (technische) vraagstukken, waarin de werking van het depot, het dagelijks beheer, de netaansluiting en locatie-eigenschappen zullen worden onderzocht. Ook zal er ecologisch onderzoek gedaan worden.