Krammersluizen

Sla op & Sluit

Krammer sluizencomplex: eerste locatie pilotprogramma naar de markt

De voorovereenkomst in het gebruiksrecht om bij Krammersluizen een zonnepark te bouwen en te exploiteren is gegund aan de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind. Dit zijn de eigenaren van de energiekabel in het windpark. In dit project is gekozen voor een openbare procedure Voornemen tot Overeenkomst, omdat uit de verkenning is gebleken dat andere partijen zeer waarschijnlijk geen interesse zouden hebben in een gebruiksrecht. Dit is vanwege het ontbreken van aansluitmogelijkheden op het net in de nabijheid en het niet gebruik kunnen maken van de kabel van het windpark. Op de publicatie ‘Voornemen tot Overeenkomst’ op Biedboek.nl (november 2020), konden partijen die interesse hadden in het project en meenden wel een aansluiting binnen een positieve business case te kunnen realiseren, zich melden. Uiteindelijk hebben de binnengekomen reacties niet alsnog geleid tot een reguliere openbare procedure en is de voorovereenkomst aan Zeeuwind en Deltawind gegund.

De ondertekening van de overeenkomst vond op 8 juni jl. plaats door de betrokken partijen. Gemeente Schouwen-Duivenland en beide coöperaties zullen onderling afspraken maken over de (verplichte) vorm van participatie om het ruimtelijk proces te starten.