Krammersluizen

Het Krammersluizencomplex (gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeland) lijkt een zeer geschikte locatie voor een drijvend zonnepark. Op deze locatie staat ook het Windpark Krammer en de omgeving leent zich goed voor een energielandschap.

Onderzoek zonnepark op sluisbekkens

In 2019 is gestart met een verkenning waarbij wordt onderzocht onder welke voorwaarden het wateroppervlak van beide sluisbekkens van het Krammersluizencomplex en mogelijk van een deel van het landoppervlak een zonnepark te realiseren door tussen de 20-40 MWp aan zonnepanelen te plaatsen. Uit de verkenning zal blijken in hoeverre realisatie haalbaar is op technisch, financieel en ruimtelijk gebied. Onderzoek naar beheer-, natuur- en omgevingsaspecten worden hierbij zorgvuldig meegenomen.

Als de haalbaarheid is aangetoond, kan gestart worden met de procedures, zodat mogelijk vanaf 2022/2023 de realisatie kan starten. Uitgangpunt is dat het project het functioneren van het schutbedrijf van de Krammersluizen incl. de zoet-zoutscheiding en de werkzaamheden van het project Renovatie Krammersluizen niet negatief zal beïnvloeden.