Kreekraksluizen

Eén van de mogelijke opweklocaties voor hernieuwbare energie zijn sluizencomplexen. Op en om deze complexen is vaak ruimte die mogelijk benut kan worden voor zowel zonne- als windenergie. Op het Kreekraksluizencomplex in Zeeland wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de opwekking van zonne-energie.

Drijvende zonnepanelen

Bij het Kreekraksluizencomplex staat al een windpark. De locatie heeft de potentie om 22,5 tot 45 Megawatt aan zonnepanelen te plaatsen. Het merendeel van de zonnepanelen is voorzien als drijvend zonnepark op het bufferbekken en het spuikanaal. Op de aangrenzende landtong kunnen mogelijk ook zonnepanelen worden geplaatst.

Haalbaarheidsonderzoek

Met diverse studies wordt de technische, financiële en ruimtelijke haalbaarheid verkend. Zo mag de sluisfunctie niet gehinderd worden, en moet de waterveiligheid geborgd blijven. Ook is er veel aandacht voor de invloed van zonnepanelen op de waterkwaliteit, natuur, landschap en medegebruik, en kan de gemeente voorwaarden stellen aan participatie. Tegelijkertijd is het nodig dat de exploitatie van een mogelijk zonnepark rendabel blijft.

Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

Het project moet passen in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid, waaronder het gemeentelijke locatiebeleid voor zonneparken. Als de verkenning positieve resultaten geeft en de gemeente kan planologische ruimte gaan bieden, gaat het Rijksvastgoedbedrijf over tot een openbare inschrijfprocedure.