Zon langs de A7

Het pilotproject zon langs de A7 is een samenwerkingsproject tussen Provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Rijk.

Het is de bedoeling om langs de snelweg A7 een 4-tal op- en afritten te voorzien van zonnevelden. Het gaat om Wognum (10), Abbekerk (10a), Medemblik (11) en Middenmeer (12).

De zonnevelden leveren een bijdrage aan de overstap naar schone energie. Door het dubbel ruimtegebruik van de op- en afritten wordt efficiënt omgegaan met de schaarse ruimte. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst meer op- en afritten langs de snelweg A7 van zonnevelden worden voorzien.

De te realiseren zonnevelden zijn onderdeel van de regionale plannen voor de energietransitie. Deze staan in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES). Meer informatie daarover vindt u op de website energieregio Noord-Holland Noord

Zorgvuldig proces

In het voortraject zijn onder andere veiligheid voor het wegverkeer, technische mogelijkheden en beperkingen en landschappelijke inpassing onderzocht. Uitgangspunt bij de realisatie is dat er rekening wordt gehouden met de natuur en zorgvuldige inpassing in het landschap. 

Meedenken en meedelen

In de openbare inschrijving wordt aandacht besteed aan zowel procesparticipatie als financiële participatie. Marktpartijen moeten aangeven hoe zij de omgeving betrekken en hoe zij invulling geven aan de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan het zonneproject. Financiële participatie wordt gestimuleerd, maar de invulling ervan wordt door de markt gedaan.

In de omgeving is vorig najaar een (online) informatiebijeenkomst gehouden om de plannen toe te lichten en recht te doen aan de specifieke situaties in de twee gemeenten.

Openbare inschrijving

De openbare inschrijving voor de realisatie van de zonnevelden is gestart op 24 januari 2022.

Dit is onze planning de komende tijd:

  1. Tot uiterlijk maandag 21 februari 2022 om 12:00 uur kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het Biedboek.
  1. Uiterlijk op maandag 21 maart 2022 wordt de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op Biedboek.nl.
  1. Op maandag 11 april 2022 om 12:00 uur sluit de termijn voor het aanvragen van het Biedboek.
  1. Uiterlijk tot maandag 25 april 2022 om 12:00 uur, kunnen Gegadigden hun Inschrijvingen uitbrengen.
  1. In beginsel uiterlijk op 23 mei 2022 vindt de voorgenomen Gunningsbeslissing plaats.
  1. In beginsel 20 dagen na de Gunningsbeslissing vindt definitieve Gunning plaats, waarna binnen 10 werkdagen het ondertekenen van de Voorovereenkomst plaatsvindt.

Meer informatie over de definitieve procedure voor gunning van dit project aan de markt vindt u op Biedboek.nl.