Zon langs de A7

Het pilotproject zon langs de A7 is een samenwerkingsproject tussen Provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Rijk.

Het is de bedoeling om langs de snelweg A7 een 4-tal op- en afritten te voorzien van zonnevelden. Het gaat om Wognum (10), Abbekerk (10a), Medemblik (11) en Middenmeer (12).

De zonnevelden leveren een bijdrage aan de overstap naar schone energie. Door het dubbel ruimtegebruik van de op- en afritten wordt efficiënt omgegaan met de schaarse ruimte. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst meer op- en afritten langs de snelweg A7 van zonnevelden worden voorzien.

De te realiseren zonnevelden zijn onderdeel van de regionale plannen voor de energietransitie. Deze staan in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES). Meer informatie daarover vindt u op de website energieregio Noord-Holland Noord

Zorgvuldig proces

In het voortraject zijn onder andere veiligheid voor het wegverkeer, technische mogelijkheden en beperkingen en landschappelijke inpassing onderzocht. Uitgangspunt bij de realisatie is dat er rekening wordt gehouden met de natuur en zorgvuldige inpassing in het landschap. 

Meedenken en meedelen

In de openbare inschrijving wordt aandacht besteed aan zowel procesparticipatie als financiële participatie. Marktpartijen moeten aangeven hoe zij de omgeving betrekken en hoe zij invulling geven aan de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan het zonneproject. Financiële participatie wordt gestimuleerd, maar de invulling ervan wordt door de markt gedaan.

In de omgeving is onlangs een (online) informatiebijeenkomst gehouden om de plannen toe te lichten en recht te doen aan de specifieke situaties in de twee gemeenten.

Naar de markt

Naar verwachting start de openbare inschrijving voor de realisatie van de zonnevelden in het najaar van 2021.