Zon langs de A7

In het project ‘Zon langs de A7’ worden de mogelijkheden onderzocht voor het opwekken van zonne-energie bij een aantal op- en afritten van de A7 tussen Hoorn en Den Oever. Naast deze Noord-Hollandse locatie worden ook de mogelijkheden onderzocht op het in Friesland gelegen knooppunt Zurich.

Studies en inpassingsplan

Voor de Noord-Hollandse op- en afritten zijn inmiddels verkennende technische, financiële en ruimtelijke studies uitgevoerd. Voor knooppunt Zurich is er een Rijksinpassingsplan voor zonne-energie, waarmee de planologische inpassing mogelijk is gemaakt.

Snel naar de markt

In het pilotprogramma verschillen de projecten van elkaar onder andere in de mate van voorbereiding. In het project Zon langs de A7 wordt ervaring opgedaan met een beperkte voorbereiding vanuit het Rijk voordat de locatie aan de markt wordt aangeboden. Het aanvragen van vergunningen ligt daarmee bij de markt. Wel heeft het Rijk met onder andere gemeenten, provincies en waterschappen de potentie van de locaties als energieopweklocatie onderkend.