Home

Het klimaat heeft de aandacht van ons allemaal. Overheden, bedrijfsleven en inwoners nemen maatregelen om de invloed van ons handelen op het klimaat te beperken. Momenteel wordt in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond ervaring opgedaan met het actief aan derden ter beschikking stellen van rijksgrond voor het opwekken van hernieuwbare energie. Het is de bedoeling met de opgedane ervaring rijksgrond grootschalig in te zetten voor het opwekken van zonne- en windenergie.

Meer informatie over het pilotprogramma

Deze site biedt een overzicht van het pilotprogramma, de daaronder vallende projecten en de laatste ontwikkelingen rondom de opwekking van hernieuwbare energie op rijksgrond.