Extra mogelijkheid voor RES-regio's om locaties aan te dragen voor OER 

13-10-2022
1818 keer bekeken 0 reacties

In december 2021 heeft een flink deel van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) locaties aangedragen voor OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Vanwege de grote respons heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld voor een opschaling.

In november 2022 stuurt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nieuwe uitvraag naar alle RES-regio’s.   

Uit de reacties op de vorige uitvraag in december 2021 bleek vooral interesse in areaal van Rijkswaterstaat. Deze locaties zijn inmiddels toegezegd en hiervoor worden nu programmeringsgesprekken georganiseerd. Aanvullend hierop organiseert EZK nu dus een nieuwe uitvraag. Naast locaties van Rijkswaterstaat liggen daarbij ook goede kansen op areaal van de andere rijksvastgoedhoudende partijen.    

Tijdens het RES-congres op 2 november aanstaande is er een sessie over de opschaling en de nieuwe uitvraag. Hierbij zijn naast EZK ook vertegenwoordigers van alle betrokken rijksoverheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat aanwezig. Voor meer informatie over de nieuwe uitvraag kun je ook nu al terecht bij het team OER van het ministerie van EZK. Het is team is bereikbaar via PostbusOER@minezk.nl.

  

Afbeeldingen

Cookie-instellingen