E-zine beschrijft ervaringen pilots Hernieuwbare energie op rijksgrond

08-03-2022
316 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat deelt in een online magazine kennis en ervaringen uit de pilot Hernieuwbare energie op rijksgrond.

In tien projecten verspreid over Nederland onderzoeken we samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) de beste manier om energie op te wekken langs snelwegen en op water. “Het is belangrijk om deze ervaringen te delen en anderen te inspireren bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES). ", zegt directeur-generaal Michèle Blom.  

In het klimaatakkoord staat dat in 2030 zeventig procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Ruimte is daarbij in Nederland een uitdaging. In het licht van alle andere ruimtelijke uitdagingen kunnen we de klimaatdoelen alleen maar halen als we ruimte dubbel benutten, volgens Blom. Rijkswaterstaat bezit ruim 4.000 km² grond en meer dan 10.000 km² wateroppervlakte. Door te onderzoeken of we delen van deze grond en wateren beschikbaar kunnen stellen voor de realisatie van duurzame energieprojecten, kunnen we de energieopgave van de RES-regio’s ondersteunen. 

In de pilots onderzoeken RWS, RVB en RVO  hoe de ruimte het beste ingezet kan worden. Dit doen we samen met provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders en omwonenden, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor het e-zine zijn interviews gehouden met technisch adviseurs, specialisten participatie, omgevingsmanagers en projectleiders die meewerken aan de verschillende projecten. Hun ervaringen zijn divers; ze gaan van financiering tot biodiversiteit en van burgerparticipatie tot de techniek van drijvende zonnepanelen. Samenwerking en een goede communicatie met de omgeving blijken iedere keer weer cruciaal.  

Het e-zine blikt ook vooruit. Het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed is het omvangrijkere vervolg op de pilot. Eind 2021 zijn de eerste vijf projecten op grond van Rijkswaterstaat gestart. Dit voorjaar start een volgend traject met vijf nieuwe projecten. In deze nieuwe projecten worden alle leerervaringen uit de pilot direct in de praktijk toegepast.  Het e-zine met resultaten vindt u hier

Afbeeldingen

Cookie-instellingen