Natuur in zonneparken

08-02-2022
133 keer bekeken 0 reacties

Interactieve bouwstenen voor zonnepanelen op bermen en knooppunten langs rijkswegen.

De komende jaren worden er veel zonneparken aangelegd om zo voldoende duurzame energie op te wekken. Naast de energietransitie is een andere grote opgave het behoud en waar mogelijk versterken van natuur en biodiversiteit. Door slim met beschikbare ruimte om te gaan kunnen zowel energieopwekking als biodiversiteit de juiste aandacht krijgen.

Rijkswaterstaat heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om zonneparken en natuur te combineren en welke bouwstenen er zijn om deze combinatie succesvol te laten zijn. Daarvoor heeft Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV ingeschakeld. Op basis van literatuuronderzoek, expertmeetings en praktijkervaringen is er toegewerkt naar een interactief bouwstenendocument. Met het onderzoek is meer inzicht verkregen in de vele variabelen die van invloed kunnen zijn op de interactie van natuur en zonneparken. Nader onderzoek is nodig om tot verdere aanscherping te komen. In het interactieve document worden aandachtspunten genoemd, waaraan ‘bouwstenen’ zijn gekoppeld die bijdragen aan een positieve invloed op de biodiversiteit bij zonneparken. 

Praktische aandacht voor biodiversiteit

Rijkswaterstaat en partners kunnen de ontwikkelde bouwstenen gebruiken op de te ontwikkelen pilotlocaties met zonneparken. Naast biodiversiteit spelen ook andere factoren een rol, zoals ruimtelijke inpassing, participatie en een zo laag mogelijke SDE-subsidie. Het bouwstenendocument geeft praktische ondersteuning aan de aandacht voor biodiversiteit. 

Iedere plek is uniek

Aan de hand van het bouwstenendocument zijn twee situaties als voorbeeld uitgewerkt: een berm en een verkeersknooppunt. Een vervolgstap is het maken van een locatiespecifiek ontwerp, want geen enkele plek is hetzelfde. Het bouwstenendocument is een bruikbaar hulpmiddel bij de realisatie van locaties waar energieopwekking en biodiversiteit hand in hand gaan.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen