Voorjaarsgesprekken OER van start

21-03-2023
549 keer bekeken 0 reacties

Komende maanden vinden informele voorjaarsgesprekken plaats met geïnteresseerde RES’en over mogelijk aanvullende locaties voor het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). 24 van de 30 RES-regio’s hebben zich aangemeld voor een gesprek.

Samen met de RES’en verkent het OER-programmateam in deze gesprekken waar kansen en mogelijkheden liggen voor opwek van hernieuwbare energie in de regio’s.

Wat is het programma OER?

De overheid levert een bijdrage aan de energietransitie door waar mogelijk eigen grond, water en vastgoed beschikbaar te stellen voor de opwek van energie. Dit gebeurt in het programma OER dat eind 2020 is gestart in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het idee is op de gronden of vastgoed een slimme koppeling te leggen met andere functies, bijvoorbeeld door de opwek te realiseren naast snel-, spoorwegen of oefenterrein van Defensie. Het programma heeft als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de doelstelling van de RES'en om hernieuwbare opwek te realiseren voor 2030.

De OER-aanpak

RES’en en de rijkspartners bepalen samen welke locaties kansrijk zijn voor de opwek van hernieuwbare energie. Uitgangspunten voor opname in OER zijn dat locaties passen binnen het bod van de RES-regio’s of de verdere uitwerking die daar binnen een RES-regio aan wordt gegeven, én dat de betrokken rijksdienst zijn kerntaken goed kan blijven uitvoeren.

Het programma OER treft samen met gemeenten en provincies de voorbereidingen voor de start van een openbare procedure om een ontwikkelaar te vinden die het energieproject kan realiseren.

Aanmelding locaties tot en met 16 juni

Op dit moment zijn er gesprekken gepland met 24 van de 30 RES-regio’s. Dit zijn ambtelijke verkennende gesprekken. Daarna kunnen locaties worden aangemeld mits daar bestuurlijk commitment voor is. Omdat de gesprekken doorlopen tot begin mei, is de mogelijkheid voor aanmelding van locaties verplaatst naar uiterlijk 16 juni.

Meer informatie

Als u zich alsnog wilt aanmelden voor een gesprek over mogelijke locaties in uw RES, neem dan contact op met Sebastiaan Kuijf (06 46920181 / 06 31923824) of stuur een e-mail naar postbusOER@minezk.nl.

Meer informatie over het programma en voorbeelden vindt u op: energieoprijksgrond.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen