College: ‘Groen licht voor nader onderzoek naar windmolens nabij A28’

01-06-2023
788 keer bekeken 0 reacties

Het college van Leusden is van plan binnenkort een intentieverklaring te tekenen waarmee het groen licht geeft voor nader onderzoek naar de plaatsing van windmolens en zonnepanelen langs de A28.

Verschenen op 25 mei 2023 in de Leusder Krant:

"Met de intentieverklaring geven de betrokken partijen aan een vervolg te willen geven aan het haalbaarheidsonderzoek door het doen van aanvullende onderzoeken’’, aldus B&W in een memo aan de raad. 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK
Het haalbaarheidsonderzoek, waarnaar het college verwijst, wees een paar maanden geleden uit dat de zoektocht naar windmolens op een specifieke locatie langs de A28 op Leusdens grondgebied niet op voorhand uitgesloten hoeft te worden. Nader onderzoek -onder meer naar de effecten op omwonenden, op de natuur en meer- zal duidelijk moeten maken of het opwekken van duurzame energie met behulp van windturbines ook echt een realistische optie is. 

Het onderzoek dat nu in gang gezet gaat worden, bekijkt een groter deel van de A28. Dat traject loopt grofweg van Nijkerk tot de stad Utrecht. Op Leusdens grondgebied is één locatie -op de grens van Leusden en Soest- serieus in beeld voor de plaatsing van een handvol grote windturbines. Iets verderop -in Amersfoort, een gebied dat De Vlasakkers wordt genoemd- zouden ook nog eens een vergelijkbaar aantal van dergelijke molens kunnen komen. 

DUURZAME ENERGIE
Die locaties kwamen in beeld bij de vaststelling van de zogeheten RES (regionale energie strategie). In de RES-regio’s kropen gemeenten en andere overheidsinstanties bij elkaar om afspraken te maken over het leveren van duurzame energie met behulp van windmolens en zonne-energie. Technieken die op dat moment hun bruikbaarheid in de praktijk al ruimschoots aantoonden. 

De gemeente Leusden ging -en dat was nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022- schoorvoetend akkoord met de verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie op één plek; die langs de A28. Met de komst van Lokaal Belangrijk in de gemeenteraad én het college van na de verkiezingen, is de situatie er bestuurlijk niet eenvoudiger op geworden. Lokaal Belangrijk is een verklaard tegenstander van grote windmolens en zonnevelden, waar dan ook (op land). 

Partijen kunnen gedurende de verkenningsfase op elk moment besluiten dat zij geen verder gevolg willen geven aan de intentieverklaring

OER-PROGRAMMA
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de A28 opgenomen in het zogeheten OER-programma (dat is een afkorting van ‘opwek energie op rijksgronden’). Dat is gebeurd op verzoek van de betrokken gemeenten in een gezamenlijke brief. Het college van Leusden heeft eind maart besloten om deze aanvraag te ondersteunen. 

En -zo kondigt het college aan- binnenkort zal ook de handtekening worden gezet onder de intentieverklaring waarmee de samenwerking wordt bekrachtigd. Wel is er een ontsnappingsroute opgenomen: ,,Partijen kunnen gedurende de verkenningsfase op elk moment eenzijdig, dan wel gezamenlijk besluiten dat zij geen verder gevolg willen geven aan de intentieverklaring’’, aldus het college in de memo.

VERKENNINGSFASE
De verkenningsfase is de eerste fase die na de ondertekening van de intentieverklaring start en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden afgesloten, denkt het college. In die fase wordt verkend ‘hoe de rijks- en publieke gronden, knooppunten, geluidsschermen den defensieterreinen langs de A28 ingezet kunnen worden voor de realisatie van de opwek van hernieuwbare energie’’, aldus het college. 

In dat kader zal bijvoorbeeld worden gekeken naar (andere) locaties waar windmolens kunnen komen, welke afmetingen van molens daarin passen en welke effecten dit heeft op de omgeving. ,,Denk hierbij aan slagschaduw, geluid, veiligheid, landschap en ecologie’’, licht het college toe.

BRUIKBAARHEID
Voor het opwekken van zonne-energie wordt het hele gebied rondom het traject van de A28 bekeken op bruikbaarheid. Ook daarbij wordt gelet op effecten op ecologie, bodem en landschappelijke inpassing. Onderdeel van de verkenningsfase is het maken van een plan van aanpak, een plan om inwoners en andere betrokkenen te informeren en plannen voor inspraak.


Foto: Het viaduct in de Kolonel van Royenweg over de A28 nabij de locatie die in beeld is voor de plaatsing van windmolens.
Fotograaf: 
Daan Bleuel.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen