Een toer langs OER en wat je daarvan kunt leren

13-11-2023
1061 keer bekeken 0 reacties

Een dertigtal geïnteresseerden troffen elkaar bij de sessie over Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) op het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte van NP RES en NPLW.

De sessie ging over het OER-project Energieroute Noord-Holland en de doorontwikkeling van het Programma OER. Pascale de Leijer, accounthouder bij NP RES, leidde de bijeenkomst. 

Energieroute Noord-Holland

De sprekers van het project waren Jan Timmerman, projectleider bij Rijkswaterstaat (RWS), Wouter van Buizen, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland en Timo Boekel, coördinator Energieroute regio Alkmaar namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

Jan vertelde over het doel van het project Energieroute Noord-Holland: 'Langs de A9, vanaf Alkmaar tot en met Diemen, de A5, A22 en de noordelijke delen van de A1 en A2 stellen we bermen, knooppunten en aansluitingen ter beschikking aan een energie-ontwikkelaar om daar hernieuwbare energie op te wekken.' Het project zit in de verkenningsfase. In deze fase gaat het om de vraag: wat willen we hier samen laten realiseren? De voorkeursvariant voor het ontwerp is een belangrijk product van deze fase.

Wouter ging in op de omgang met koppelkansen in het gebied. Het publiek wilde graag weten of energiecoöperaties ook betrokken worden en kunnen inschrijven op de tender. ‘Het ligt helemaal open wie dit park gaat realiseren. Ook energiecoöperaties kunnen inschrijven’, legde Wouter uit.  

Doorontwikkeling Programma OER

Willemijn Boone, plaatsvervangend programmaleider van OER bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), zag een duidelijke verschuiving in de bekendheid van het programma: ‘De afgelopen jaren hebben we vooral uitgelegd wát OER is. Nu zijn we een stap verder en komen ook heel andere vragen naar boven. Daar ben ik echt heel blij mee.’

En kennelijk voldoet OER aan een behoefte, merkt Pascale de Leijer op. Afgelopen zomer mocht EZK namelijk maar liefst 68 nieuwe aanvragen voor OER-locaties ontvangen. Opvallend aan die aanvragen was ook dat ze dit keer niet alleen voor locaties op RWS-areaal waren, maar ook op het areaal van ProRail, Defensie en Staatsbosbeheer.

Cors Bergmans, Programmamanager Opwekking Duurzame Energie bij ProRail, vertegenwoordigde een van die nieuwe partijen in het OER-programma. ‘Wij zijn een relatief jonge partij binnen OER en zitten nog aan de voorkant.’ Hij geeft aan dat ProRail met OER wil bijdragen aan de energietransitie. Wel zou ProRail daarbij graag zelf gebruik willen maken van de opgewekte stroom. Zo kan de organisatie zo snel mogelijk energieneutraal zijn, maar ook minder afhankelijk van de energiemarkt om zo het spoor betaalbaar te houden. Dit staat volgens hem lokaal eigendom niet in de weg. Hoe dat vormgegeven zal worden, is nog iets om verder te onderzoeken.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen