Volgende stap Energieroute Noord-Holland: voorkeursvariant voor zonne-energie langs snelwegen A9, A5

25-01-2024
955 keer bekeken 0 reacties

De projectpartners hebben in 2023 gewerkt aan de verkenning van zonne-energie langs snelwegen A9, A5, A22, A2 en A1 in Noord-Holland. Na onderzoeken en actieve betrokkenheid van omwonenden is er nu een voorkeursvariant, met beschrijvingen van locaties waar zonne-energie kan worden opgewekt.

Samenwerkingsovereenkomst

De voorkeursvariant legt de basis voor de volgende fase. De projectpartners starten nu formeel de planfase met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De planfase omvat een provinciaal bestemmingsplan en verdiepende onderzoeken zoals ecologisch-, bodem-, en geluidsonderzoek. Verwacht wordt dat deze fase medio 2025 wordt afgerond.

In de verkenningsfase hebben omwonenden en geïnteresseerden uitgebreid meegedacht over de voorkeursvariant. De projectpartners streven ernaar deze betrokkenheid voort te zetten met inspraakmomenten tijdens de planfase.

Voor meer informatie over het participatietraject in uw gemeente en de voortgang van het project, bezoek Mijn gemeente en blijf op de hoogte van updates op deze pagina.

Projectgebied Energieroute Noord-Holland

Het project Energieroute Noord-Holland omvat 5 snelwegen van het hoofdwegennet (A9 A5 A22 A2 A1). De A9 loopt van de A1 bij knooppunt Diemen via de zuidwestelijke flank van Amsterdam, Haarlem en IJmuiden naar Alkmaar. De A5 verbindt de A10 vanaf de Coentunnel via knooppunt Raasdorp (A9) met de A4 (knooppunt de Hoek). De A22 betreft de gehele lengte vanaf knooppunt Velsen tot knooppunt Beverwijk, inclusief de Wijkertunnel. Daarnaast wordt het deel A2 van knooppunt Holendrecht tot knooppunt Amstel en het deel A1 van knooppunt Diemen tot knooppunt Watergraafsmeer meegenomen in dit project.

Partners Energieroute Noord-Holland

Energieroute Noord-Holland is een project van de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amstelveen, Amsterdam, Ouder Amstel en Diemen, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat (RWS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en netbeheerder Liander.

Programma OER

Energieroute Noord-Holland is een project binnen het OER-programma  (Opwek van Energie op Rijksvastgoed). Met dit rijksbrede programma stelt het Rijk haar gronden beschikbaar voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dit gebeurt wanneer gemeenten en provincies hier een verzoek voor doen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen