Energieroute Noord-Holland: Start planfase met ondertekening samenwerkingsovereenkomst

15-02-2024
605 keer bekeken 0 reacties

In opvolging van de oplevering van de voorkeursvariant pakt de stuurgroep door met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hiermee onderschrijven de projectpartners de samenwerking tijdens de planfase van Energieroute Noord-Holland.

De stuurgroep - bestaande uit de wethouders van de twaalf deelnemende gemeenten, de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en directeuren van de drie rijksdiensten Rijkswaterstaat (RWS), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – stelt hiermee ook de eindproducten van de verkenningsfase vast.

Dit gaat om de voorkeursvariant waarin een visie en ontwerpregels zijn opgenomen waar zonne-opstellingen binnen het projectgebied aan moeten voldoen. Daarnaast is het plan van aanpak voor de planfase vastgesteld waarin de werkwijze voor de opvolgende projectfase staat beschreven voor alle relevante thema’s. Verder stemt de stuurgroep in met de notitie Financiële participatie; ook omwonenden moeten de mogelijkheid krijgen financieel te participeren aan het project.

Met de ondertekening bevindt het project Energieroute Noord-Holland zich in de planfase en worden de vastgestelde ontwerpregels planologisch geborgd middels een projectbesluit onder coördinatie van de provincie Noord-Holland.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen