Zon in Landschap

Zon in Landschap, een nationaal consortium voor innovatie en onderzoek.

Het Nationaal Consortium Zon in Landschap is sinds begin 2018 actief om partijen die zich bezighouden met zon in landschap bijeen te brengen om tot een betere afstemming te komen en een beter zicht op de (nabije) toekomst te krijgen. Daartoe werken wetenschappers, projectontwikkelaars, financiële dienstverleners, ontwerpers, adviseurs, kennisinstellingen en overheid eendrachtig samen.

Op de website vind je nieuws en publicaties. 

Bekijk ook

Cookie-instellingen