Avelingen

Avelingen

In het project Windpark Avelingen onderzoeken we samen met de gemeente Gorinchem en Staatsbosbeheer de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie bij bedrijventerrein Avelingen. Naar verwachting is er ruimte voor 4 – 10 windmolens die zoveel stroom gaan leveren als het gebruik van ongeveer 14.000 tot 35.000 huishoudens.

Op dit moment zit het project in de verkenningsfase. We werken aan het inzichtelijk maken van de technische haalbaarheid en onderzoeken verschillende effecten van de mogelijke komst van windmolens in het gebied. Dan gaat het bijvoorbeeld om geluidshinder, slagschaduw, natuur, veiligheid, bodemkwaliteit, grondwaterstand, archeologie, cultuurhistorie en ecologie. Verder zijn we gestart met het ophalen van eisen en wensen bij de stakeholders. Daarna zullen we ons richten op de financiële haalbaarheid en worden er keuzes gemaakt in de tenderstrategie.

Cookie-instellingen