Agenda Almelo

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda Almelo","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"228691"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Gemeente Almelo

“We bevinden ons middenin de energietransitie. Die is noodzakelijk omdat we onze wereld goed willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat is een enorme uitdaging waarbij ieders bijdrage van belang is”, benadrukt Margreet Overmeen-Bakhuis, wethouder duurzaamheid.

Verduurzamen

Verduurzamen staat hoog op de agenda van Overmeen-Bakhuis. Niet alleen in de gemeente – waar we werken aan energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie – maar ook privé. Zo rijdt ze elektrisch en verbouwde de familie Overmeen hun jaren ’50-huis tot nagenoeg energieneutraal. ”Het omschakelen naar duurzaam is een gezamenlijke opgave. Inwoners, ondernemers, onderwijs en tal van organisaties hebben in Almelo afgelopen jaren al heel veel bereikt. Alleen door samen op te trekken in ontwikkelingen kunnen we de uitdaging voor een groenere toekomst tot een succes maken.”

Energietransitie

De CO2 uitstoot moet sterk verminderen door op duurzame wijze energie op te wekken. Met zonnepanelen op dak wekken steeds meer ondernemers en inwoners hun eigen, duurzame stroom op. We onderzoeken samen met de gemeenten Tubbergen en Twenterand naar de mogelijkheden voor windmolens langs de gezamenlijke gemeentegrenzen. Onderzoeken naar aardgasvrije warmtebronnen voor de wijken Aalderinkshoek en Windmolenbroek zijn in volle gang. In de Duurzame Energieladder hebben we de visie van Almelo op duurzame energieopwekking vastgelegd. Vanuit een integrale en gebiedsgerichte benadering. Nieuwe ontwikkelingen of initiatieven voor duurzame energie toetsen we hieraan.

Klimaatadaptatie

Samen met inwoners kijkt de gemeente naar grote en kleine stappen om wijken en buurten te vergroenen en te verduurzamen. Energiebesparende maatregelen in huis verdienen zich terug met een lagere energierekening. Bovendien zijn we dankzij groene ingrepen beter voorbereid op de gevolgen van extreme wateroverlast en periodes van droogte. We geven onze inwoners tips hoe zij ook hun tuin kunnen verbeteren als het gaat om het opvangen van grote hoeveelheden regenwater.  We adviseren inwoners bij vragen over energie besparen, isoleren, afkoppelen van regenpijpen, groene daken, aardgasvrij wonen en subsidiemogelijkheden. Bouwadviseurs en energiefixers geven advies hoe inwoners hun huizen duurzamer kunnen maken en begeleiden onze inwoners hier desgewenst bij.

Circulaire economie

Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van Almelo als circulaire stad, waarbij we de inzet van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk proberen te verminderen en we inwoners en ondernemers stimuleren om materialen te hergebruiken, te repareren of te renoveren.

Samen

Werken aan duurzaamheid doen we graag samen. Want succes is alleen te behalen als we de uitdaging met alle inwoners en ondernemers gezamenlijk oppakken. Samen zetten we de schouders eronder. Op naar een toekomstbestendige regio waar onze toekomstige generaties met veel plezier en in goede gezondheid kunnen wonen en werken!

 

Cookie-instellingen