Agenda Wierden

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda Wierden","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Gemeente Wierden

We willen de planeet waarop we leven zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie. De aarde warmt op; we moeten nu aan de slag om ervoor te zorgen dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet verder dan 2 graden stijgt. Door minder CO2 uit te stoten kunnen we die opwarming van de aarde tegengaan. We moeten dus toe naar het opwekken van duurzame elektriciteit.

Voorkeur voor grootschalige opwek van zon

In 2018 heeft de gemeente Wierden de ambitie uitgesproken dat in 2050 alle elektriciteit die gebruikt wordt in de gemeente Wierden van duurzame oorsprong is, geproduceerd binnen of buiten de gemeentegrenzen. Voor de gemeente Wierden betekent dit dat we elektriciteit opwekken met zonneparken en zon op daken.

Al volop initiatieven

In 2030 willen we minimaal 40% van ons energieverbruik duurzaam opwekken, waarvan tenminste 30% binnen de gemeentegrenzen. We zijn al een eind op weg om ambitie waar te maken. Op dit moment zijn er al verschillende initiatieven ingediend om zonneparken te realiseren in onze gemeente. Als deze initiateven allemaal gerealiseerd worden, halen we onze doelstelling om in 2030 56 GWh aan elektriciteit op te wekken. 

De mening van inwoners telt

Bij het ontwikkelen van initiatieven voor zonneparken vinden we het in de gemeente Wierden heel belangrijk dat de omgeving mee kan denken en mee kan doen. De initiatiefnemer is daarvoor verantwoordelijk. De omgeving moet dus niet alleen mee kunnen praten, maar van de opbrengst van een zonnepark moet 50% lokaal terugvloeien.

Samenwerken

Het pilotproject Duurzaamheidsroute A35 (past daarom ook perfect binnen) sluit dan ook goed aan bij de ambitie van onze gemeente. Enerzijds omdat ook in dit project samenwerken centraal staat. Direct met onze buurgemeenten Hellendoorn en Almelo en ook met de overige deelnemende gemeenten Hengelo, Borne en Enschede. Anderzijds kunt u als inwoner van de gemeente Wierden ook meepraten over hoe wij de Duurzaamheidsroute A35 en uw idee of vraag met ons delen. 

 

Cookie-instellingen