Agenda Hellendoorn

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda Hellendoorn","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Gemeente Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn zet in op duurzaamheid. In 2030 willen we in onze gemeente minimaal 30% van het totale elektriciteitsverbruik van alle inwoners en ondernemers duurzaam opwekken. We gaan allereerst ons energieverbruik beperken. Maar ook gaan we duurzame energie opwekken. Dit is heel hard nodig, omdat we op dit moment teveel CO2 uitstoten, met opwarming van de aarde tot gevolg. 

Energietransitie

We stappen in hoog tempo af van aardgas, benzine en andere brandstoffen. Wij vervangen die door elektriciteit, biogas, waterstof of warmtebronnen. Dat betekent dat ons energienetwerk behoorlijk aangepast moet worden. Dat nieuwe energiesysteem kent veel lokale opwek, waarbij het een grote uitdaging is om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Een zonnewand, met eventuele energieopslag, zou daar prima in passen.


Duurzaamheidsroute A35

Het idee voor het duurzaamheidsscherm langs de N35 is ontstaan vanuit een initiatief van bewoners in de Kruidenwijk en Nijverdal Oost. Hun idee: een wand bestaande uit zonnepanelen in de berm langs de N35. De zonnepanelen gaan voor een heel aantal gezinnen duurzame energie opwekken. Naast Hellendoorn en Wierden doen ook de andere gemeenten langs de A35 mee. De verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden staat hoog op de landelijke prioriteitenlijst en toch zal dit nog jaren duren voordat het zover is. Ondertussen bekijken we de kans of de zonnewanden in het nieuwe traject te realiseren zijn. We houden daartoe goed contact met de initiatiefnemers en de wijken.


 

 

Cookie-instellingen