Gemeente Hengelo

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs al de energie die we gebruiken duurzaam. Energie die in de gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel die we we samen met de inwoners aan het leggen zijn. Want minderen en zelfs stoppen met fossiele energie is absoluut nodig!

In de gesprekken die de gemeente afgelopen jaar met de Hengeloërs voerde over duurzame energie, kwamen al belangrijke punten naar voren:

  • Eerst de daken vol met zonnepanelen, dan pas kijken naar zonnevelden en windturbines
  • Als er dan toch windturbines moeten komen, dan langs snelwegen en op industrieterreinen
  • Grond langs snelwegen en stadsranden met industrie is geschikt voor zonnevelden

Na technisch onderzoek en inspraak hebben we een kaart gemaakt met zoekgebieden. Daar is het mogelijk om duurzame energie op te wekken. We zijn vervolgens (digitaal) in gesprek gegaan met onze inwoners over deze zoekgebieden. De volgende stap is om samen met de inwoners te komen tot zoeklocaties waar we energie kunnen opwekken met wind en zon. De locatie langs de snelweg past hier dus heel goed bij.

 

 

 

 

Cookie-instellingen