Agenda Enschede

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda Enschede","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"215009"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Gemeente Enschede

Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare stad zijn voor iedereen die er woont, werkt, studeert of op bezoek komt. Nu en in de toekomst.

En wij hebben een stevige opdracht. Een opdracht om te verduurzamen, zodat we ook voor de generaties na ons een leefbare en groene aarde achterlaten. Daarvoor is een energietransitie nodig: de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar groene energie uit zon, wind en water. Het Rijk wil in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% verminderen ten opzichte van 1990. De maatregelen die daarvoor nodig zijn staan in het nationale Klimaatakkoord. Dit werd eind 2019 ondertekend door alle gemeenten in Nederland.

Met de Energievisie geeft Enschede daaraan haar eigen invulling. Met de energietransitie willen we de opwarming van de aarde tot stilstand brengen. Tegelijkertijd is het ook een kans voor inwoners en bedrijven om over te stappen naar duurzame vormen van energie. Denk daarbij aan woningen die comfortabeler en energiezuiniger worden, aan meer werkgelegenheid en aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Met de Energievisie dragen we ook meteen ons steentje bij aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente.

In de Energievisie gaan we ook in op het mogelijk benutten van de gronden langs de (rijks)weg A35. Enschede trekt daarin samen op met een aantal andere Twentse gemeenten langs de A35. We zitten nu in de verkenningsfase. Deze fase moet een beeld opleveren in hoeverre een plan voor zonnevelden langs de A35 realiseerbaar en haalbaar is. Een belangrijk onderdeel van deze fase is het participatietraject. Daarbij nodigen wij u uit om mee te denken over de mogelijheden en de kansen die de grond langs de A35 biedt voor de opwek van energie uit zon. Natuurlijk zoeken we daarbij naar haalbare en betaalbare oplossingen. Daarover gaan we graag met u in gesprek. 

 

Cookie-instellingen